Theo phong thủy, những công trình kiến trúc hướng từ Đông sang Tây được