Cùng với bàn thờ gia tiên, bàn thờ thần tài chiếm một vai trò