Với một căn nhà có thiết kế nhiều tầng lầu, việc phân chia không