Theo phong thủy, nếu việc thờ cúng không tốt, vị trí bàn thờ không