Theo giáo lý nhà Phật, cúng Rằm tháng bảy hay còn gọi cúng Tết